Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko Biała.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 metrów ponad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów BHP powinna odbywać się z uwzględnieniem specjalnych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) oraz neurologii. Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W toku badań można również wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż w czasie pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast poddawać się im rokrocznie.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]