Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Kliknij tutaj jeśli jesteś zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]