Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Uzyskaj więcej informacji.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń wykonują multum przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Pomimo, że w sieci bez trudu można znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Czas wykonania, język, stopień skomplikowania przekładu – to kształtuje finalną cenę usługi

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest de facto o wiele tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja prac dyplomowych, opracowań medycznych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz również odpowiednią wiedzę, by trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji groźnych w skutkach pomyłek.

Dlaczego przekład przysięgły to większy koszt?

Trzeba dodać, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie przypisuje mu odrębny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]