ochrona Kraków, ochrona osób i mienia Kraków

Jakie korzyści daje ochrona osób i mienia?

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]