badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne Bielsko Biała, badania kierowców Bielsko

Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie należy się bać. Całość badań zbudowana jest z testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje wirometr, stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny tylko pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D+E i D. Przejść muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Trzeba dodać, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im wyłącznie raz.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]