Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Więcej o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty lub zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Ze względu na przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset fakturach nadzorowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]