Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o automatycznej windykacji, uzyskasz na https://tinyurl.com/ya8ybqwe.

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie dłużnika

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta metoda windykacji nie zadziała, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła taką samą ilość paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym czasie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wymienione powyżej kroki będą nieefektywne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach przynosi także zauważalną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]