Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Dalsze informacje o kontenerach na złom

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z magazynowaniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]